Kontakt

Adresa

UR " Apartmani Boračko jezero ", Konjic
Bosna i Hercegovina

ID broj: 4328137800004

Žiro račun: Union banka 1020080000100123

Telefon

+387 62 115 015

Email

info@borackojezero.com