Detalji članka

Nova ocjena na booking.com

Dodjeljeno priznanje za kvalitetu usluge bazirano na ocjenama gostiju.U narednom periodu trudit ćemo se da povećamo kvalitet usluga koje nudimo te dostignemo maksimalnu ocjenu za kvalitetu.